Thông tin văn bản số: 39/2013/QH13
Số hiệu 39/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/06/2014
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu nội dung
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng