Nhập khẩu máy tiện và máy mài cũ trên 10 năm

Ngày cập nhật: 27/10/2020

Hỏi :(Dương Thị Quyên - quyenquyenduong2010@gmail.com)

Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên em là doanh nghiệp có vốn 100% Hàn Quốc, là doanh nghiệp thường chịu thuế VAT 10% . do có nhu cầu mở rộng sản xuất (sản xuất theo ngành nghề chứng nhận đầu tư) nên đang có ý định nhập khẩu thêm máy móc là máy tiện kim loại Mã HS 8458 và máy mài kim loại mã HS 8460 trên 10 năm(khoảng 16-17 năm) từ HÀN QUỐC.Vậy cho e xin được hỏi là công ty e có được nhập khẩu những máy móc đó về Việt Nam theo phụ lục I của quyết định 18 không ạ? Trước khi nhập khẩu có cần làm thủ tục hay chuẩn bị chứng từ gì gửi Bộ Khoa Học Công nghệ không a?Em mong quý Bộ trả lời để bên em có thể nhanh chóng nhập khẩu lô hàng này ạ. Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi độc giả Dương Thị Quyên,

       Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm ngăn chặn các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng "khi nhập khẩu" vào Việt Nam không đủ điều kiện về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường. Trong đó, tiêu chí về tuổi của máy móc, thiết bị là một trong những điều kiện quan trọng để xem xét xác định.
       Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg “Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định”. Theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 18, máy tiện và máy mài (có mã HS 84.58 và HS 84.60) dùng trong lĩnh vực cơ khí được áp dụng tiêu chí tuổi thiết bị không quá 20 năm. Như vậy doanh nghiệp được phép nhập khẩu các máy móc thiết bị có tuổi "khoảng 16-17 năm" về để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

      Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng  thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Theo đó, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau:

       a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;

      b) Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;

      c) Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 10 Quyết định này.

Trân trọng.