Số thông báo 2021.6.24.01
Tên thông báo Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 1679/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2021)
Thời điểm bắt đầu nhận HS 24/06/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 23/08/2021
Địa điểm nhận Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Nội dung

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN quốc gia cấp thiết tại tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Tên nhiệm vụ:

- Đề tài số 1: “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ quản lý tổng hợp một số bệnh chính có nguồn gốc trong đất hại cây ba kích tại Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc”.

- Đề tài số 2: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ lũ lụt do mưa lớn và xây dựng công nghệ cảnh báo trực tuyến cho một số khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh”.

Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1679/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 23 tháng 8 năm 2021./.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1679/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2021 (.pdf)

Quyết định số 1679/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2021 (.doc)

Quay lại