Số thông báo 2021.7.26.01
Tên thông báo Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Thời điểm bắt đầu nhận HS 26/07/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 26/08/2021
Địa điểm nhận Ban kế hoạch và Quản lý khoa học Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 406/TB-VNLNT ngày 26/7/2021

- Quyết định số 1929/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2021

- Quyết định số 1930/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2021

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 

Quay lại