Số thông báo 2021.7.6.01
Tên thông báo Thông báo thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Thời điểm bắt đầu nhận HS 06/07/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 06/08/2021
Địa điểm nhận Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo (ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi của dấu bưu điện với trường hợp gửi qua bưu điện hoặc dấu đến của Văn thư Tổng cục với trường hợp gửi trực tiếp).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1783/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2021

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quay lại