Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 36a

Thứ năm, 29/12/2016 19:04 GMT+7

Để chuẩn bị cho báo cáo quý IV năm 2016 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a trình Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương năm 2016, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, Thành phồ Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin cụ thể về kết quả cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục các dịch cụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện năm 2016 được ban hành kèm theo văn bản số 1779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ.
 

Văn phòng Chính phủ đề nghị cơ quan gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2016 và gửi bản mềm báo cáo về hộp thư điện tử tthnq36a@chinhphu.vn để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img