Thông tin văn bản số: 03 /VBHN-BKHCN
Số/ Ký hiệu 03 /VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 06/09/2017
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chuyên ngành Bộ KH&CN