Thông tin văn bản số: 02/2024/TT-BKHCN
Số/ Ký hiệu 02/2024/TT-BKHCN
Ngày ban hành 03/28/2024
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chuyên ngành Bộ KH&CN