Thứ năm, 17/01/2019 01:00 GMT+7
Thứ sáu, 10/11/2017 10:34 GMT+7

Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 01/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định 119/2017/NĐ-CP). Nghị định này thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013.

Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo đảm đồng bộ giữa các nghị định xử phạt vi phạm hành chính có quy định hành vi vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật khác; đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Nghị định 119/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017.

Toàn văn Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được đăng tải tại đây.

 

Lượt xem: 5513

Nguồn: Thanh tra Bộ KH&CN

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:26024
Lượt truy cập: 820281