Thứ năm, 17/01/2019 02:22 GMT+7

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ (02/02/2018)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ để thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP.

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 39/CTTTg ngày 24/10/2017 (23/01/2018)

Ngày 23/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-BKHCN ngày 23/01/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Kết quả thực hiện công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2015 của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang (29/07/2015)

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2015, Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang (Thanh tra Sở) đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị của tỉnh triển khai 03 cuộc thanh tra chuyên ngành liên quan đến hàng đóng gói sẵn, đo lường, chất lượng xăng dầu.

Hội thảo về “Xử lý tên miền xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” (22/07/2015)

Trong thời gian gần đây xuất hiện ngày các nhiều các đơn yêu cầu xử lý hành vi đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tuy nhiên việc xử lý còn gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở pháp lý và thực tiễn còn có không ít bất cập, vướng mắc.

Tình hình đàm phán sở hữu trí tuệ (TRIPs) trong vòng DOHA (09/01/2009)

Hội đồng TRIPS đã và đang thảo luận/tham vấn/đàm phán về một số vấn đề cụ thể còn chưa kết thúc của Hiệp định TRIPS và theo nhiệm vụ của Vòng đàm phán Doha

Trang:
Tìm theo ngày :
Khách online:1071
Lượt truy cập: 820429