Thứ năm, 24/05/2018 16:42 GMT+7
Thứ sáu, 25/08/2017 10:17 GMT+7

Bộ KH&CN đã tiếp 680 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh, đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; tiếp nhận 1.694 đơn thư các loại

Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 01/8/2017, Bộ KH&CN đã tiếp 680 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh, đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; tiếp nhận 1.694 đơn thư các loại, kết quả cụ thể như sau:

- Công tác tiếp công dân

 

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 đến ngày 01 tháng 8 năm 2017, Bộ KH&CN đã tiếp 680 lượt công dân đến trực tiếp trình bày khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh, đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN). Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào việc khiếu nại xác lập quyền SHCN, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ các đối tượng SHCN; yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN; kiến nghị, đề xuất các nội dung nghiên cứu khoa học của cá nhân và một số đơn tố cáo liên quan đến công tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ tại một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các cấp có thẩm quyền chủ động xử lý dứt điểm các đơn thư theo quy định pháp luật, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, cụ thể: đã ban hành 546 quyết định giải quyết khiếu nại về SHCN; tiếp, hướng dẫn và giải quyết 72 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng theo quy định của pháp luật; tiếp và giải quyết 62 vụ việc đề nghị xử lý xâm phạm quyền SHCN; ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền xử phạt 744 triệu đồng); tịch thu, tiêu huỷ nhiều tem, nhãn, vật phẩm mang yếu tố vi phạm.

 

- Tiếp nhận, phân loại  và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

 

Bộ KH&CN tiếp nhận: 1.694 đơn (trong đó có 1.543 đơn khiếu nại; 85 đơn đề nghị xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 59 đơn đề nghị, kiến nghị; 07 đơn tố cáo). Tăng 6,8% số đơn so với cùng kỳ năm ngoái.

- Tổng số đơn khiếu nại đã giải quyết/tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 546/1.525 đơn.

Số đơn còn lại là: 979 đơn (chủ yếu là đơn khiếu nại về xác lập quyền SHCN) đang được Bộ KH&CN và đơn vị thuộc Bộ (Cục Sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ) tiếp tục xem xét, xử lý (do bên khiếu nại đề nghị cung cấp thêm chứng cứ tài liệu bổ sung hoặc sửa nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu trong quá trình giải quyết khiếu nại hoặc vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài).

- Tổng số đơn đề nghị xử lý xâm phạm đã giải quyết/tổng số đơn đề nghị xử lý xâm phạm tiếp nhận: 62/85 đơn.

- Số đơn đang giải quyết: 23 đơn đang được Bộ KH&CN xử lý (do chủ thể quyền đề nghị thu thập thêm các chứng cứ chứng minh hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh).

- Việc thi hành, thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính cơ bản được các đối tượng thực hiện nghiêm túc. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN đối với 13 cơ sở, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt 744 triệu; ban hành Kết luận thanh tra đối với 14 cơ sở, chuyển cấp có thẩm quyền xử lý 05 cơ sở; dừng xử lý 04 cơ sở; từ chối 03 cơ sở; hướng dẫn 01 cơ sở.

- Tổng số đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh Bộ KH&CN nhận được: 66 đơn.

- Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh được Bộ KH&CN xem xét, xử lý theo thẩm quyền 44 đơn; lưu theo dõi 21 đơn; chuyển 01 đơn.

 

Đánh giá chung

 

Qua theo dõi tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ KH&CN trong thời gian qua cho thấy: Mặc dù Bộ KH&CN và cơ quan thuộc Bộ (chủ yếu là Cục SHTT, Thanh tra Bộ) phải giải quyết nhiều các khiếu nại chủ yếu là các nội dung về xác lập quyền SHCN và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN, nhưng tính chất của các vụ việc và đối tượng thực hiện việc khiếu nại, tố cáo tại Bộ và Cục SHTT không chứa đựng các yếu tố tiềm ẩn khiếu kiện đông người, phức tạp hay điểm nóng. Song Bộ KH&CN luôn chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và cố gắng xử lý về những đặc thù trong lĩnh vực KH&CN, đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ.

Lượt xem: 341

Nguồn: Thanh tra Bộ KH&CN

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:12489
Lượt truy cập: 393258