Thứ năm, 17/01/2019 01:20 GMT+7
Thứ sáu, 14/04/2017 15:09 GMT+7

Chức năng nhiệm vụ

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khoa học và công nghệ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ: Quyết định số 1104/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

Phòng Tổng hợp - Hành chính (gọi tắt là Phòng Thanh tra 1)

Điện thoại: 0243.555.3906
Máy nội bộ: 09010
Số phòng: 903 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Thành

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Nga

Phòng Thanh tra khoa học và công nghệ (gọi tắt là Phòng Thanh tra 2)

Điện thoại: 0243.556.0657
Máy nội bộ: 09020
Số phòng: 901
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Quân

Phòng thanh tra sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Phòng Thanh tra 3)
Điện thoại: 0243.221.6910
Máy nội bộ: 09020 
Số phòng: 904
Trưởng phòng: Đỗ Thị Minh Thủy

Phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và An toàn bức xạ và hạt nhân (gọi tắt là Phòng thanh tra 4)

Điện thoại: 0243.556.0657
Máy nội bộ:  
Số phòng: 901
Trưởng phòng: Nguyễn Công Chủng

 

Lượt xem: 2416

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:70
Lượt truy cập: 820322