Thứ hai, 15/10/2018 15:36 GMT+7
Thứ sáu, 14/04/2017 15:09 GMT+7

Chức năng nhiệm vụ

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khoa học và công nghệ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ: Quyết định số 638/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

Phòng Tổng hợp và thanh tra hành chính (gọi tắt là Phòng Thanh tra 1)

Điện thoại: 0243.555.3906
Máy nội bộ: 09010
Số phòng: 901 
Trưởng phòng: Lê Thị Loan

Phòng Thanh tra khoa học và công nghệ (gọi tắt là Phòng Thanh tra 2)

Điện thoại: 0243.556.0657
Máy nội bộ: 09020
Số phòng: 902
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Quân

Phòng thanh tra sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Phòng Thanh tra 3)
Điện thoại: 0243.556.0657
Máy nội bộ: 09020 
Số phòng: 902
Trưởng phòng: Đỗ Thị Minh Thủy

Phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và An toàn bức xạ và hạt nhân (gọi tắt là Phòng thanh tra 4)

Điện thoại: 0243.555.1934
Máy nội bộ:  
Số phòng: 104
Trưởng phòng: Nguyễn Công Chủng

 

Lượt xem: 1781

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:2375
Lượt truy cập: 607421