Thứ năm, 26/04/2018 14:36 GMT+7

Một số vấn đề của cơ chế giải quyết tranh chấp quyền đối với sáng chế tại Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn của Hoa Kỳ (25/09/2015)

Trong những năm gần đây, phát triển khoa học và công nghệ được coi là quốc sách ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, vấn đề cốt yết của khoa học và công nghệ là đầu tư, bảo hộ và khai thác sáng chế lại dường như chưa thực sự được nghiên cứu và có chính sách phù hợp. Trong bài viết này, qua phân tích so sánh quy trình giải quyết tranh chấp sáng chế tại Hoa Kỳ và Việt Nam, tác giả đề xuất một số gợi mở nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo hộ quyền đối với sáng chế và khai thác hợp pháp các giải pháp kỹ thuật đã bộc lộ vì lợi ích cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Một số trao đổi về Kết luận thanh tra Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC.07/11-15 (14/11/2014)

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, hoạt động thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN luôn được tiến hành nghiêm túc, kịp thời theo kế hoạch. Qua đó giúp phát hiện các tồn tại, bất cập hoặc những tình huống nảy sinh trong thực tiễn và đề xuất kiến nghị xử lý.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :
Khách online:7640
Lượt truy cập: 365128