Thứ năm, 17/01/2019 02:07 GMT+7

THANH TRA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI (09/07/2018)

Chương trình Nông thôn miền núi (NTMN) là Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN), do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Chương trình bắt đầu triển khai từ năm 1998 và thực hiện theo từng giai đoạn với thời hạn nhất định. Giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 2016 đến nay, Chương trình được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi có sự thay đổi: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Các dự án thuộc Chương trình NTMN được chia thành 2 loại: (i) Dự án do Trung ương (Bộ KH&CN) trực tiếp quản lý và (ii) Dự án do Trung ương ủy quyền địa phương (UBND - Sở KH&CN các tỉnh, thành phố) quản lý.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :
Khách online:803
Lượt truy cập: 820398