Thứ năm, 17/01/2019 01:03 GMT+7

Nội dung

Chủ đề

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Chủ đề

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

Hỏi:

Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

admin (admin@thanhtra.most.gov.vn) -

Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

Hỏi:

Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

admin (admin@thanhtra.most.gov.vn) -

Hành vi nhập khẩu song song theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 được hiểu như thế nào?

Hỏi:

Hành vi nhập khẩu song song theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 được hiểu như thế nào?

admin (admin@thanhtra.most.gov.vn) -

Những vấn đề cần gì cần lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9

Hỏi:

Những vấn đề cần gì cần lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở

admin (admin@thanhtra.most.gov.vn) -

Những vấn đề cần gì cần lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/

Hỏi:

Những vấn đề cần gì cần lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

admin (admin@thanhtra.most.gov.vn) -

Những vấn đề cần gì cần lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP

Hỏi:

Những vấn đề cần gì cần lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

admin (admin@thanhtra.most.gov.vn) -
Khách online:26107
Lượt truy cập: 820300