Thứ năm, 05/10/2023 10:16 GMT+7

Bộ pháp điển về sở hữu trí tuệ

Đây là tập hợp của toàn bộ các quy định về sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện đang được áp dụng tại Việt Nam. Quy định về SHTT sau khi được rà soát nhằm loại bỏ những phần đã hết hiệu lực, được sắp xếp vào một cấu trúc chung dựa trên cấu trúc của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, các quy định của luật xếp cạnh các quy định hướng dẫn. Việc đánh số các quy định được tiến hành trên cơ sở các phương pháp làm pháp điển đã được áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới, với mục tiêu giúp cho việc cập nhật các quy định được tiến hành một cách hiệu quả và thuận tiện.

Bộ pháp điển các quy định về SHTT là kết quả của hoạt động phối hợp giữa Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan tham gia soạn thảo văn bản trong lĩnh vực SHTT bao gồm Cục Sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng. Hoạt động này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Pháp luật Quốc Hội và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

PHẦN 1: Những quy định về sở hữu trí tuệ
Khách online:39549
Lượt truy cập: 12047857