Thứ tư, 21/08/2019 15:30 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII (15/08/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6888/VPCP-V.I ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền 2019”; căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành “Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII” kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Giới thiệu về nghị định số 51/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (07/08/2019)

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định 51). Nghị định 51được ban hành thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. Với 4 chương, 37 điều, Nghị định 51 có một số điểm mới về mức xử phạt, hình thức xử phạt, hành vi bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định 51 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
06/13/2019
12/18/2018
06/08/2017
11/16/2015
07/01/2014
12/27/2011
09/21/2010
08/16/2010
Khách online:19926
Lượt truy cập: 1338869