Chủ nhật, 26/09/2021 05:25 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (24/03/2021)

Nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo các quy định của pháp luật phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả; Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu và xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; kiểm soát tài sản, thu nhập.

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
06/13/2019
12/18/2018
06/08/2017
11/16/2015
07/01/2014
12/27/2011
09/21/2010
08/16/2010
Khách online:12813
Lượt truy cập: 9910809