Thứ bảy, 19/10/2019 05:26 GMT+7

Một vài nét cơ bản về thực trạng và giải phápvề thực thi quyền SHTT (17/10/2019)

Hiện nay, sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng tại các diễn đàn kinh tế quốc tế cũng như trong các hiệp định thương mại tự do trên thế giới. Trong đó phải kể đến, hai hiệp định thương mại tự do rất quan trọng gần đây mà Việt Nam tham gia ký kết là Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA thì vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung được quan tâm và mang ra thảo luận.

Giới thiệu về nghị định số 51/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (07/08/2019)

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định 51). Nghị định 51được ban hành thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. Với 4 chương, 37 điều, Nghị định 51 có một số điểm mới về mức xử phạt, hình thức xử phạt, hành vi bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định 51 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
06/13/2019
12/18/2018
06/08/2017
11/16/2015
07/01/2014
12/27/2011
09/21/2010
08/16/2010
Khách online:5022
Lượt truy cập: 1498529