Thứ hai, 21/09/2020 18:58 GMT+7

Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Hỏi:

Nội dung của luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gồm những gì?

quantrivpdk (quantrivpdk@most.com.vn) -

Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Hỏi:

Những vấn đề gì cần lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp?

nguyena (nguyena@gmail.com) -

Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền

Hỏi:

Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

nguyena (nguyena@gmail.com) -

Hành vi nhập khẩu song song

Hỏi:

Hành vi nhập khẩu song song theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 được hiểu như thế nào?

nguyena (nguyena@gmail.com) -

Quyền sở hữu công nghịêp

Hỏi:

Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghịêp có quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghịêp không?

nguyena (nguyena@gmail.com) -

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Hỏi:

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

nguyena (nguyena@gmail.com) -
Khách online:33021
Lượt truy cập: 319883