Thứ hai, 11/06/2018 18:46 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn công tác kế hoạch, tài chính và quản lý đầu tư xây dựng

Từ ngày 08 – 09/6/2018, tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch, tài chính và quản lý đầu tư xây dựng. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, kế toán, cán bộ phụ trách công tác kế hoạch, tài chính của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuấn Thành

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật thông tin, những đánh giá chung về thực trạng điều hành thu - chi ngân sách của các đơn vị dự toán thông qua công tác quyết toán, thanh tra, kiểm toán năm 2016 và 2017; Xác định phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP; Thực trạng và các yêu cầu quản lý tài sản công thuộc Bộ (đất đai, trụ sở, phương tiện và các tài sản công khác).

Hội nghị cũng được nghe giới thiệu những nét cơ bản của Nghị định 70/2018/NĐ- CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, nghe hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2019, kế hoạch ngân sách 3 năm 2019 – 2021; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng quản lý công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) của Bộ KH&CN; Tập huấn về công tác quản lý đầu tư xây dựng.
 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài Chính Lê Xuân Định trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Tuấn Thành

 

Báo cáo của Vụ Kế hoạch – Tài chính về thực trạng điều hành thu - chi ngân sách của các đơn vị dự toán cho thấy, hiện hoạt động thu – chi phí và thu hoạt động sự nghiệp đã đúng mức, các đơn vị trích lập NSNN đúng tỉ lệ. Sử dụng nguồn phí được để lại theo tiêu chuẩn định mức của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ. Hoạt động thu – chi liên quan đến dịch vụ KH&CN đang được áp dụng giá thu hoạt theo mức thu quy định và giá thỏa thuận.

Báo cáo cũng đưa ra một số lưu ý trong công tác tài chính năm 2017 như toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán, tổng hợp đầy đủ vào NSNN; các khoản thu ngân sách thực hiện theo quy định của các luật thuế và chế độ thu theo quy định của pháp luật; các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được  cấp có thẩm quyền giao và phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; thu phải được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, các luật về thuế và các quy định khác của luật về thu NSNN; chi chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 của Luật NSNN; việc điều chỉnh dự toán phải đảm bảo các yêu cầu về phân bổ và giao dự toán. Dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách cần hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành;…

Về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, theo Nghị định 70/2018/NĐ-CP,  có 4 loại tài sản gồm: Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng toàn bộ NSNN; tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng một phần NSNN; tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng toàn bộ NSNN; tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng một phần NSNN.

Việc quản lý, sử dụng, xử lý các tài sản nói trên dựa trên 5 nguyên tắc. Thứ nhất, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Thứ hai, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ là tài sản đồng sở hữu. Việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các bên còn lại và thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo quy định của pháp luật về KH&CN, quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan.

Thứ ba, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả; công khai, minh bạch.

Thứ 4, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngân sách cấp hoặc ngân sách hỗ trợ là tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lưỡng vũ trang nhân dân được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Cuối cùng, khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định được xử lý theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đặt câu hỏi, đưa ra nhiều vấn đề để cùng bàn luận, trao đổi liên quan đến thu - chi ngân sách; thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP; quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước;…
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Thành

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc lưu ý, kế hoạch năm 2019 nằm trong kế hoạch trung hạn 2019 – 2021 với rất nhiều văn bản liên quan. Do đó, kỷ cương, kỷ luật cần đặc biệt lưu ý. Một trong những điều quan trọng trong làm kế hoạch là số liệu. “Công tác lưu trữ và các bước khi lập, xây dựng, triển khai, thực hiện thanh quyết toán kế hoạch mong các đồng chí thủ trưởng các đơn vị, các đồng chí làm công tác kế hoạch hết sức lưu ý. Hy vọng công tác kế hoạch của chúng ta luôn chính xác và đúng hạn, mặc dù còn rất nhiều khó khăn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Liên quan đến Nghị định 70/2018/NĐ-CP, Thứ trưởng cho rằng Nghị định này liên quan trực tiếp đến một số đơn vị thuộc Bộ nên cần lưu tâm ngay từ những khâu đầu tiên, xem xét, thuyết minh, ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán,…  

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 627

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)