Dự thảo Thông tư Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/11/2018

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản băn 2018 và quy định của Luật Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Để hoàn thiện Dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản đối dự thảo Quyết định thông tư này.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; điện thoại: 024 3 232 1042; Fax: 024 3 822 0298), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 28 tháng 11 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.