Trường Quản lý khoa học và công nghệ

 • Địa chỉ: Số 38, phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 04.38258285
 • Fax: 04.38262563
 • Thư điện tử: mti@most.gov.vn
 • Website: http://www.mti.gov.vn/

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 04.3934.9992
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: vtson@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 04.39344052
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: dathi@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 043.8241017
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nvnghi@most.gov.vn