Văn phòng Chứng nhận hoạt động công nghệ cao

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560681
 • Fax:
 • Thư điện tử:
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560645
 • Điện thoại nội bộ: 08030
 • Số phòng làm việc: 803
 • Thư điện tử: dbduong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560681
 • Điện thoại nội bộ: 11033
 • Số phòng làm việc: 1103
 • Thư điện tử: bvsy@most.gov.vn