Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.35560636
 • Fax:
 • Thư điện tử: tdkt@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560689
 • Điện thoại nội bộ: 08130
 • Số phòng làm việc: 813
 • Thư điện tử: dqhuan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560658
 • Điện thoại nội bộ: 08060
 • Số phòng làm việc: 806
 • Thư điện tử: lngiang@most.gov.vn