Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng đài: (84-4) 3 556 3456

Lễ tân: (84-4) 3 943 9731

Fax: (84-4) 39 439 733


Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)