Thứ sáu, 26/01/2024 10:49 GMT+7

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2024

Ngày 08/12/2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 212 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024 (Quyết định số 49/QĐ-HĐQL- NAFOSTED), trong đó có 07 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện.

Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt như sau:

STT

Ngành

Số lượng đề tài thông thường

Số lượng đề tài nhóm nghiên cứu mạnh

1

Toán học

27

 

2

Khoa học Thông tin & Máy tính

20

02

3

Vật lý

49

03

4

Hóa học

28

 

5

Khoa học Trái đất – Khoa học Biển

18

 

6

Sinh học Nông nghiệp

23

01

7

Cơ học – Kỹ thuật

31

01

8

Y sinh Dược học

09

 
 

Tổng số

205

07

Trong đợt đánh giá xét chọn lần này, Quỹ và các Hội đồng khoa học đã rà soát và xem xét kỹ các yếu tố sau:

– Liêm chính nghiên cứu: Không tài trợ các đề tài có minh chứng về việc chủ nhiệm đề tài vi phạm liêm chính nghiên cứu, căn cứ trên quy định do Quỹ ban hành vào tháng 3/2022.

– Năng lực quản lý của tổ chức chủ trì đề tài: Không tài trợ các đề tài có tổ chức chủ trì là các đơn vị không đảm bảo có đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu và quản lý đề tài.

– Nhóm nghiên cứu: Không ưu tiên đề xuất tài trợ các đề tài có cùng hướng nghiên cứu thuộc cùng tổ chức chủ trì để khuyến khích phối hợp và phát triển nhóm nghiên cứu, phát triển các đề tài có quy mô lớn, dài hạn.

– Chủ nhiệm đề tài đã được tài trợ trước đó: Không đề xuất tài trợ đối với các chủ nhiệm đề tài đã được tài trợ trước đó nhưng vấn đề nghiên cứu, kết quả, sản phẩm dự kiến của đề tài đề xuất đợt này không thấy được sự phát triển, gia tăng về chất lượng so với đề tài đã được tài trợ giai đoạn trước.

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 3-4/2024).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

 

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1330

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)