Thứ sáu, 31/12/2021 15:03 GMT+7

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định một số khoản thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Năm 2021, thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó quy định giảm mức thu 34 khoản phí, lệ phí. Trong đó có Lệ phí sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ, Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài cùa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 2773

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)