Thứ hai, 15/11/2021 15:56 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Sâm tố nữ (Pueraria candollei Grah. ex Benth. var. mirifica Airy Shaw & Suv.) và Ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker), mã số nhiệm vụ: 06/2016 - NVQG

Mã số nhiệm vụ: 06/2016 - NVQG

Tổng kinh phí thực hiện:                 5.400 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.400          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0        triệu đồng.

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10/ 2016 

Kết thúc: tháng 09/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): tháng 09/2021

Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

 

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Ngọc Lân

Phó giáo sư. Tiến sĩ

Viện  NC&PT Vùng

2

Nguyễn Thị Thu

Tiến sĩ

Viện  NC&PT Vùng

3

Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sĩ, NCS

Viện  NC&PT Vùng

4

Tạ Thu Hằng

Tiến sĩ

Viện  NC&PT Vùng

5

Đỗ Thị Hà

Phó giáo sư. Tiến sĩ

Viện Dược liệu

6

Đào Văn Minh

Thạc sĩ

Viện  NC&PT Vùng

7

Đào Thùy Dương

Thạc sĩ

Viện  NC&PT Vùng

8

Đoàn Thị Bắc

Thạc sĩ

Viện  NC&PT Vùng

9

Trương Công Đức

Thạc sĩ

Viện  NC&PT Vùng

10

Trần Văn Thắng

Thạc sĩ

Công ty LH BioHealth

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu; Tháng 11/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số 06/2016 - NVQG

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số nhiệm vụ: 06/2016 - NVQG

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 798

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)