Thứ sáu, 07/05/2021 14:41 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu bào chế cream, miếng dán giảm đau tại chỗ chứa capsaicinoid từ Ớt (Capsicum spp.), mã số đề tài KC.10.35/16-20

Tổng kinh phí: 5.000 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    5.000 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2018 đến tháng 2/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Dược Hà Nội;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Thanh Bình;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

  1.  

Nguyễn Thanh Bình

Giáo sư, Tiến sĩ

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Đỗ Quyên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thư ký đề tài

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Nguyễn Quỳnh Chi

Tiến sĩ, Dược sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Phạm Tuấn Anh

Tiến sĩ, Dược sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Nguyễn Thạch Tùng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Nguyễn Trần Linh

Tiến sĩ, Dược sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Trần Phương Thảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Đỗ Thị Nguyệt Quế

Tiến sĩ, Dược sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Nguyễn Đức Cường

Nghiên cứu sinh

Học viện Quân Y

  1.  

Khuất Văn Mạnh

Thạc sĩ, Dược sĩ

Công ty cổ phần Nam Dược

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 05/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài KC.10.35/16-20

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài KC.10.35/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 347

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)