Thứ ba, 23/02/2021 09:39 GMT+7

Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Thạch đen (Mesona chinensis Benth.) tại Cao Bằng và một số tỉnh miền núi phía Bắc

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Thạch đen (Mesona chinensis Benth.) tại Cao Bằng và một số tỉnh miền núi phía Bắc”.

Thuộc:

- Chương trình: “Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.   

2. Mục tiêu đề tài:

Khai thác và phát triển bền vững được nguồn gen cây thạch đen (Mesona chinensis Benth.) tại Cao Bằng và một số tỉnh miền núi phía Bắc phục vụ sản xuất hàng hóa.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS Nguyễn Thế Hùng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.650,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí khoán chi: 2.650,0 triệu đồng.

Kinh phí không khoán chi: 1.000,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: Từ tháng 01 năm 2018

Kết thúc: Tháng 12 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức danh thực hiện

Tổ chức công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Chủ nhiệm đề tài

Ban giám hiệu, Trường ĐHNLTN

2

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Thư ký đề tài

Khoa Nông học, Trường ĐHNLTN

3

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Thành viên thực hiện chính

Khoa Nông học, Trường ĐHNLTN

4

PGS. TS. Luân Thị Đẹp

Thành viên thực hiện chính

Khoa Nông học, Trường ĐHNLTN

5

TS. Dương Trung Dũng

Thành viên thực hiện chính

Khoa Nông học, Trường ĐHNLTN

6

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thành viên thực hiện chính

Viện cơ điện nông nhiệp và Công nghệ sau thu hoạch

7

TS. Lương Hùng Tiến

Thành viên thực hiện chính

Khoa CNSH &CNTP, Trường ĐHNLTN

8

ThS. Ngô Thị Minh Duyên

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Quản lý Tài nguyên và Phát triển bền vững

9

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên thực hiện chính

Khoa Nông học, Trường ĐHNLTN

10

ThS. Nông Thị Kim Oanh

Thành viên thực hiện chính

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Thạch đen (Mesona chinensis Benth.) tại Cao Bằng và một số tỉnh miền núi phía Bắc


 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 239

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)