Thứ sáu, 19/02/2021 16:33 GMT+7

Về việc thông báo học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                        

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 104/TB-BGDĐT ngày 08/02/2021 thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2021. Chỉ tiêu học bổng Chính phủ Bê-la-rút cấp cho Việt Nam là 20 học bổng, bao gồm 05 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ và 05 học bổng thực tập sinh. Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 15/3/2021.

(Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo Công văn này)

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo và đề nghị các đơn vị xem xét, tạo điều kiện cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết tham gia dự tuyển.

Trân trọng./.
 

Tệp đính kèm:

- Công văn số 41/TCCB ngày 18/2/2021

- Thông báo số 104/TB-BGDĐT ngày 08/2/2021

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 301

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)