Thứ ba, 19/01/2021 12:38 GMT+7

Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị

Đây là tên của Đề tài mang mã số KX.01.38/16-20 thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” vừa được Hội đồng đánh giá nghiệm thu ngày 18/1.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Đặng Văn Dũng, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, chủ nhiệm đề tài chia sẻ, thực tế cho thấy, người khuyết tật là một trong những nhóm đối tượng xã hội được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm trong quá trình phát triển. Hỗ trợ người khuyết tật khắc phục khó khăn, hòa nhập xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước là trách nhiệm pháp lý của nhà nước, xã hội.

Để tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ người khuyết tật, nhà nước đã ban hành và từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật tạo hành lang pháp lý toàn diện thực hiện mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện nay, các chính sách, pháp luật của Nhà nước từng bước đi vào đời sống và đã đạt được những thành tựu, tuy nhiên cần phải có những giải pháp và điều chỉnh chính sách phù hợp hơn nữa để các chính sách, pháp luật đạt hiệu quả hơn, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao thích ứng cho người khuyết tật.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Đề tài “Chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030” được thực hiện với mục tiêu xây dựng những luận cứ khoa học phục vụ đề xuất các chính sách và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa, đô thị đến năm 2030. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật.
 

PGS.TS Đặng Văn Dũng, chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng.

Theo PGS.TS Đặng Văn Dũng, trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách và thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị, cũng như đánh giá thực trạng hoạt động thể dục thể thao của người khuyết tật và các chính sách xã hội có liên quan, đề tài đã dự báo và đưa ra những kiến nghị về giải pháp, đó là ứng dụng các giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030; Bổ sung điều chỉnh và ban hành mới các chính sách thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030.

Ngoài ra đề tài cũng tạo điều kiện để xuất bản sách chuyên khảo phục vụ đào tạo và mở thêm chuyên ngành thể dục thể thao thích ứng trong các trường đại học thể dục thể thao và các Khoa giáo dục thể chất của các trường đại học khác; Hỗ trợ tối thiểu 01 nghiên cứu sinh và 02 học viên cao học trong quá trình thực hiện đề tài,…

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã có những đóng góp để hoàn thiện hơn nữa đề tài. Các ý kiến đều cho rằng, đề tài được thực hiện một cách công phu, số liệu nghiên cứu đồ sộ, thuyết phục, trình bày rõ ràng, thể hiện sự tâm huyết, công sức của nhóm thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị, nhóm tác giả cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, rà soát, chỉnh sửa một số nội dung tránh sự dàn trải, trùng lặp, cần tập trung vào những giải pháp mang tính đột phá,…

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua với mức đạt.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 365

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)