Thứ hai, 23/11/2020 15:39 GMT+7

Thông báo khoanh nợ thuế của Chi cục thuế quận Ba đình-Cục Thuế TP Hà Nội

Các quyết định thông báo khoanh nợ thuế của Chi cục thuế quận Ba đình-Cục Thuế TP Hà Nội đối với 293 Dự án, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc địa bàn quản lý của Chi cục thuế quận Ba Đình. Việc thực hiện khoanh nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN theo dõi thông tin từ các Chi cục Thuế - Cục Thuế TP Hà Nội để cập nhập thông tin các Dự án, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang nợ thuế nhưng không còn hoạt động kinh doanh.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 25244/QĐ-CCT-QLN ngày 28/10/2020 về việc khoanh nợ tiền thuế thuế đối với 62 người nộp thuế.

- Quyết định số 95555/QĐ-CT-QLN ngày 02/11/2020 về việc khoanh nợ tiền thuế thuế đối với 25 người nộp thuế.

- Quyết định số 24652/QĐ-CCT-QLN ngày 20/10/2020 về việc khoanh nợ tiền thuế thuế đối với 70 người nộp thuế.

- Quyết định số 24083/QĐ-CCT-QLN ngày 09/10/2020 về việc khoanh nợ tiền thuế thuế đối với 136 người nộp thuế.

   Danh sách người nôp thuế kèm theo Quyết định số 24083/QĐ-CCT-QLN ngày 09/10/2020 về việc khoanh nợ tiền thuế thuế đối với 136 người nộp thuế.

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 482

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)