Thứ sáu, 03/04/2020 13:13 GMT+7

Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2020

Cục Thông tin KH&CN quốc gia trân trọng kính gửi đến các nhà khoa học những nghiên cứu mới nhất về COVID-19 trên thế giới. Bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2020. Những nghiên cứu công bố trước thời gian này được tổng hợp tại đường link cuối bài.

SCIENCEDIRECT

Tháng 7-2020

1. Genetic diversity and evolution of SARS-CoV-2

Infection, Genetics and Evolution, Volume 81, July 2020, Article 104260

Tung Phan