Thứ hai, 17/06/2019 11:34 GMT+7

Bộ KH&CN tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ những người làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ.


Toàn cảnh Lớp tập huấn
 

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Phú Thành, Chánh Văn phòng Đảng ủy và gần 180 đảng viên hiện đang làm công tác kiểm tra giám sát và làm công tác đảng vụ của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN. Đặc biệt, tham dự và truyền đạt các nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn có các đồng chí báo cáo viên đến từ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.
 


Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc
 

Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định: Cấp ủy có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đảng bộ, chi bộ. Chính vì vậy, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kĩ năng và kinh nghiệm hoạt động tới các cấp ủy là hết sức cần thiết, giúp các đồng chí tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước đảng bộ, chi bộ và đảng viên, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức đảng vững mạnh tại Bộ KH&CN.

Đồng chí Phạm Gia Chương nhấn mạnh: Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các cấp ủy nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức mình trong hệ thống chính trị của Đảng, có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn hoạt động của các tổ chức đảng để từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động của từng cấp ủy và tổ chức đảng cũng như hoạt động chung của đảng bộ, chi bộ các cấp trong Bộ.
 


Đồng chí Trương Hồng Dương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ phát biểu tại lớp tập huấn
 

Tại lớp tập huấn, đồng chí Trương Hồng Dương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta đã khẳng định, “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, Đối với Đảng bộ Bộ KH&CN, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, đã góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là những người có kinh nghiệm đến từ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 2 chuyên đề, gồm: Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chuyên đề về hệ thống văn bản của Đảng và thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
 


Đồng chí Phương Tuyến - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
 

Với chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phương Tuyến, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung làm rõ ý nghĩa, tác dụng, khái niệm, nguyên tắc kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng ở cơ sở cũng như tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản, hình thức kiểm tra, giám sát. Cũng trong chuyền đề này, đồng chí Phương Tuyến cũng trao đổi trực tiếp với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ những kinh nghiệm qua thực tế các đợt kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TW.
 


TS. Nguyễn Quốc Dũng, Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đã trình bày chuyên đề về những điểm mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
 

Với chuyên đề các loại hình văn bản của Đảng và thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đã trình bày hệ thống các loại hình văn bản trong hệ thống văn bản của Đảng được quy định tại Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, đặc biệt nhấn mạnh đến các loại hình văn bản thuộc thẩm quyền của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh những điểm mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng được ban hành trong Hướng dẫn 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương .

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định, Hội nghị tập huấn này đã đạt mục tiêu đề ra, đó là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng triển khai công tác kiểm tra giám sát cho các cấp ủy và cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Những chuyên đề trong Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ và các cấp ủy nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Đảng ủy Bộ KH&CN yêu cầu sau đợt tập huấn này, các đồng chí học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức, hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại lớp tập huấn vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm đưa vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của cấp ủy các cấp nói chung và hoạt động của cấp ủy viên nói riêng ngày càng được hoàn thiện trong thời gian tới./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1886

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)