Thứ ba, 23/10/2018 14:58 GMT+7

Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện bưu chính công ích giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và tổ chức, cá nhân, đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, Thông tư 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định nghiệp vụ của hai bên. Nội dung hợp tác cụ thể:

+ Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Xây dựng chương trình hợp tác theo kế hoạch hàng năm của mỗi bên và hoạt động cụ thể trong từng công việc phối hợp.

+ Phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở khai thác thế mạnh của Bưu điện Việt Nam trong các sự kiện của mỗi bên và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

+ Ưu tiên sử dụng các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành và kinh doanh; Phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và các đối tác khác của mỗi bên.

+ Phối hợp trao đổi thông tin nghiên cứu thị trường, tổ chức hoạt động điều tra thống kê trong phạm vi toàn quốc để xây dựng sản phẩm liên kết nhằm phát huy thế mạnh của cả hai bên.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, phối hợp và cung cấp dịch vụ.

- Hai cơ quan cũng sẽ kết nối mạng thông tin để phối hợp trong việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện giải quyết TTHC. Đồng thời, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác truyền thông để tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Bộ Khoa học và Công nghệ giao Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối, các đơn vị thuộc Bộ phải chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là phối hợp trong tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để bảo đảm an toàn, chính xác và nhanh chóng./.

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1452

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)