Thứ năm, 09/08/2018 17:45 GMT+7

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Cụm thi đua số 3 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 02/8/2018, tại Đảng bộ Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN), Cụm thi đua số 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Tuấn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng; đại diện các phòng ban chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng thường trực Ban Tổ chức của 5 đơn vị trong cụm thi đua số 3.

Đồng chí Khổng Hữu Kiên (bên trái) - Trưởng BTC Huyện ủy Đam Rông (Cụm trưởng) và đồng chí Pham Sơn Hải - Bí thư Đảng ủy Viện NCHN (Cụm phó) chủ trì hội nghị

 

Cụm thi đua số 3 gồm có 05 đơn vị: Đảng bộ huyện Đam Rông; Đảng bộ huyện Di Linh; Đảng bộ thành phố Đà Lạt; Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng và Đảng bộ Viện NCHN, với hơn 184 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ngành tổ chức xây dựng Đảng ở các đơn vị trong cụm đã bám sát các mục tiêu đề ra, tham mưu kịp thời các nội dung trọng tâm, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), cùng Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh uỷ về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”. Ngoài ra, các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kết quả đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các chi bộ. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm cũng đã và đang tích cực thực hiện việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng đề án vị trí việc làm theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Lương Bá Viên - Phó Bí thư Đảng ủy Viện NCHN trình bày báo cáo sơ kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng của cụm trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

 

Tại hội nghị, các đại biểu trong cụm thi đua đã thông tin cụ thể tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng, nêu bật một số mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức, công tác cán bộ... Đồng thời, phân tích một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết và đề xuất những kiến nghị với Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị các đơn vị đề xuất. Qua đó, đồng chí cũng đề nghị, cần đẩy mạnh hơn nữa cầu nối thông tin hai chiều giữa các đơn vị với BTC Tỉnh ủy để giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW sát với tình hình thực tế của đơn vị; thúc đẩy công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào thi đua lên một mức mới để đi vào nề nếp; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nhất là trong tình hình hiện nay; chú trọng chế độ chính sách cán bộ; tham mưu về công tác nhân sự gắn với công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý; tích cực vận động tham gia giải “Búa liềm vàng” lần thứ 3 nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong cụm đã thống nhất thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018”.

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 1487

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)