Dự thảo Thông tư Hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/07/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

       Kính gửi:

                      - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

                      - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                      - Các Hiệp hội doanh nghiệp;

                      - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

                            

Ngày 19/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Chuyển giao công nghệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Để triển khai thi hành các nội dung của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 liên quan đến công tác thẩm định, có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để hoàn thiện văn bản trước khi ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi Quý Cơ quan dự thảo Thông tư để nghiên cứu và cho ý kiến góp ý.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx

Văn bản góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, địa chỉ: số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 024.35560703) và qua email (địa chỉ: ngluong@most.gov.vn), trước ngày 31/7/2020 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

File đính kèm