Dự thảo: Dự thảo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/01/2019

Nội dung văn bản:

Để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương nghiên cứu, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Để hoàn thiện Dự thảo, kính đề nghị các cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý đối với Dự thảo.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 05/01/2019 (bản mềm xin gửi về địa chỉ vuhchq@tcvn.gov.vn) để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản