Dự thảo: Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/11/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Thanh tra Bộ) - Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Số điện thoại (024) 35560657; Email: thanhtra@tcvn.gov.vn trước ngày 20 tháng 11 năm 2018 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản