Thông tin văn bản số: 1942-QĐ/BKHCN
Số hiệu 1942-QĐ/BKHCN
Ngày ban hành 09/07/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 09/07/2018
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
Trích yếu nội dung
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
01/07/2018
20/06/2018
20/06/2018
20/06/2018
18/06/2018
15/06/2018
30/05/2018