Thông tin văn bản số: 1475/QĐ-BKHCN
Số hiệu 1475/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/05/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/05/2018
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
Trích yếu nội dung
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018