Thông tin văn bản số: 1257-QĐ/BKHCN
Số hiệu 1257-QĐ/BKHCN
Ngày ban hành 14/05/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 14/05/2018
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
Trích yếu nội dung
Quyết định phê duyêt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018