Thông tin văn bản số: 13/2012/TT-BKHCN
Số hiệu 13/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2012
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Văn bản hết hiệu lực
Người ký Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Trích yếu nội dung
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
11/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
23/03/2012
12/03/2012
10/02/2012
19/01/2012