Thông tin văn bản số: 27/2014/QĐ-TTg
Số hiệu 27/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/04/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/06/2014
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
03/04/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
10/03/2014
06/03/2014
05/03/2014