Thứ năm, 17/01/2019 01:01 GMT+7
Thứ sáu, 02/02/2018 13:36 GMT+7

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ để thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định nêu trên (gửi kèm công văn này hoặc tham khảo tại mục Lấy ý kiến về văn bản trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: most.gov.vn).     

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Khoa học và Công  nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội (qua Thanh tra Bộ, fax: 043 944 6602, email: nghquan@most.gov.vn) để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.       

Tờ trình Chính phủ

Dự thảo Nghị định

Công văn xin ý kiến

 

Lượt xem: 1643

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:26050
Lượt truy cập: 820287