Thứ năm, 17/01/2019 01:02 GMT+7
Thứ ba, 23/01/2018 13:51 GMT+7

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 39/CTTTg ngày 24/10/2017

Ngày 23/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-BKHCN ngày 23/01/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH

          1. Mục đích:

          a) Quán triệt sâu, rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 39/CT-TTg.

          b) Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức triển khai thi hành Chỉ thị số 39/CT-TTg.

          2. Yêu cầu:

          a) Nâng cao nhận thức pháp luật về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

          b) Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức triển khai Kế hoạch./.

Toàn văn Quyết định được đăng tải tại đây

 

Lượt xem: 1746

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:26090
Lượt truy cập: 820295