Thứ tư, 02/12/2020 13:25 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo, tích hợp hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát thời gian thực chất lượng nước thải, khí thải ứng dụng cho khu công nghiệp và đô thị, Mã số dự án: DA.CT – 592.22.2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo, tích hợp hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát thời gian thực chất lượng nước thải, khí thải ứng dụng cho khu công nghiệp và đô thị.

Mã số dự án: DA.CT – 592.22.2018

2. Tổng kinh phí thực hiện:  5.702.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  2.090.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:   3.612.000 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 10 năm 2018

Kết thúc: Tháng 10 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụCông ty Cổ phần Công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải Dương

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Trịnh Trọng Chưởng

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 12 năm 2020

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 339

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)