Thứ tư, 07/04/2010 16:17 GMT+7

Câu 13. Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

Trả lời:

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước, Giám đốc Đại học quốc gia

Lượt xem: 1324

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)