Thứ sáu, 03/06/2022 15:52 GMT+7

Thông báo về việc hoạt động trở lại của tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ an toàn giao thông được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HATGTVN ngày 02/04/2018 của Hội An toàn Giao thông Việt Nam.

Được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số: A-1910 ngày 27/4/2018.

Hội An toàn Giao thông Việt Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTTV&DVATGT ngày 19/11/2021 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ an toàn giao thông về việc tạm ngừng hoạt động.

Ngày 21/4/2022, Hội An toàn Giao thông Việt Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-HATGTVN về việc tiếp tục hoạt động của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ an toàn giao thông từ ngày 21/4/2022.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 3553

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)