BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ Hợp tác quốc tế
 
Tin tức hợp tác quốc tế
 
Đối tác quốc tế
 
Chương trình / Dự án hợp tác quốc tế
 
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
STT Tên văn bản Ngày ban hành
11Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp vùng Bruxelles – Thủ đô26/09/2002
12Bản ghi nhớ về “Tăng cường sự hợp tác trong khoa học, giảng dạy và nghiên cứu” giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Trường học, Khoa học và Nghiên cứu Bang Nordrhein Westfalen, CHLB Đức19/03/2002
13Hiệp định giữa bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hội đồng khoa học và công nghệ quốc gia liên bang Mêhicô về hợp tác khoa học và công nghệ15/05/2001
14Hiệp định Hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường giữa phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani13/09/1999
15Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ08/09/1999
16Hiệp định hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pê-Ru02/07/1998
17Nghị định thư về Hợp tác Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ giữa Bộ Liên bang về đào tạo, khoa học nghiên cứu và công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam19/03/1997
18Hiệp định giữa cộng hòa Ac-hen-ti-na và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác Khoa học và Công nghệ17/02/1997
19Hiệp định hợp tác Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa02/12/1992
12
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Website Security Test