BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ Hợp tác quốc tế
 
Tin tức hợp tác quốc tế
 
Đối tác quốc tế
 
Chương trình / Dự án hợp tác quốc tế
 
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
STT Tên văn bản Ngày ban hành
1Letter of intent between The Ministry of Science and Technology of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry for Foreign Affairs of The Kingdom of Sweden05/10/2016
2Famrwork agreement between the government of Denmark the government of Denmark and the government of the Socialist Republic of Vietnam on the research cooperation programme 2011-201309/03/2011
3Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác Khoa học, Công nghệ và Môi trường12/03/1997
4Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa I-ta-li-a18/05/1990
5Hiệp định khung về hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Khoa học, Công nghệ và Môi trường nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nước Cộng hòa CuBa01/12/2009
6Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Panama05/11/2007
7Hiệp định bổ sung về hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Bô-Li-Va Vê-Nê-Xu-Ê-La và Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam31/05/2007
8Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Chi-Lê25/05/2007
9Thỏa thuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng Hòa Pháp về chương trình chung hỗ trợ trao đổi khoa học07/03/2007
10Agreement between the government of the socialist republic of Vietnam and the government of Japan on Co-operation in science and technology.21/08/2006
12
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Website Security Test